Žena s Principom (koji se ne zove Gavrilo)

Bila jednom jedna žena… Ni odviše lepa, ni odviše dobra, ni odviše pametna, ni odviše obrazovana. Skoro sve je kod nje bilo prosek. Naoko se ni po čemu nije razlikovala od drugih ljudi. Osim… Principa.